Żydzi


Szariat w dzisiejszej Europie

Europa obecnie jest świadkiem islamskiego supremacjonizmu, ciągłych żądań wprowadzenia prawa szariatu oraz brutalnego zastraszania osób, które są przeciwnikami tej doktryny. Niestety zamiast się temu przeciwstawić…


Natura islamu: Żydzi

Jednym z największych przykładów etycznego dualizmu w islamie są Żydzi. Koran z Mekki jest przepełniony opowieściami o Mojżeszu, Noe, Adamie i innych żydowskich postaciach Starego…