Mahomet


Szariat w dzisiejszej Europie

Europa obecnie jest świadkiem islamskiego supremacjonizmu, ciągłych żądań wprowadzenia prawa szariatu oraz brutalnego zastraszania osób, które są przeciwnikami tej doktryny. Niestety zamiast się temu przeciwstawić…

Natura islamu: Dobro zawarte w Koranie

Przedstawione w kilku ostatnich artykułach statystyki nie stawiają islamu w zbyt pozytywnym świetle. Ideologia mająca wiele wspólnego z faszyzmem, nazizmem i komunizmem gdzie wciąż przelewana…


Natura islamu: Żydzi

Jednym z największych przykładów etycznego dualizmu w islamie są Żydzi. Koran z Mekki jest przepełniony opowieściami o Mojżeszu, Noe, Adamie i innych żydowskich postaciach Starego…Natura islamu: Islam polityczny

Teoretycznie islam religijny jest doktryną mającą na celu dostanie się do Raju i uniknięcie piekła. Ma być to możliwe jeżeli muzułmanie będą postępować zgodnie ze…