antysemityzm

Szariat w dzisiejszej Europie

Europa obecnie jest świadkiem islamskiego supremacjonizmu, ciągłych żądań wprowadzenia prawa szariatu oraz brutalnego zastraszania osób, które są przeciwnikami tej doktryny. Niestety zamiast się temu przeciwstawić…

Natura islamu: Dobro zawarte w Koranie

Przedstawione w kilku ostatnich artykułach statystyki nie stawiają islamu w zbyt pozytywnym świetle. Ideologia mająca wiele wspólnego z faszyzmem, nazizmem i komunizmem gdzie wciąż przelewana…


Polski nacjonalizm: Roman Dmowski

Roman Dmowski był jednym z najwybitniejszych polityków naszego narodu, publicystą, mężem stanu, ministrem spraw zagranicznych oraz współzałożycielem Narodowej Demokracji. Uznawany jest za głównego ideologa polskiego…