Czym jest Nacjonalizm? – część II

Polski nacjonalizm jest ruchem obrony cały czas rozwijającej się spuścizny kulturowej, społecznej jak i politycznej wypracowanej przez pokolenia Polaków. W świetle tej właśnie definicji Polakami są wszyscy, którzy identyfikowali się lub identyfikują z polskością. W przeciwieństwie do wielu innych nacjonalizmów ten polski charakteryzował się uznaniem prymatu religii chrześcijańskiej nad ideą narodową.

Należy pamiętać, że każda idea niesie za sobą pewne konsekwencje. Jeżeli staramy się propagować jakikolwiek system ideowy to musimy być świadomi zagrożeń zeń wynikających. Dlatego też Neonacjonalizm ma przewagę nad nacjonalizmem gdyż jego zwolennicy są świadomi nadużyć oraz zbrodni, jakie popełniono w przeszłości w „imię narodu”. Chodzi głównie o mordowanie przedstawicieli innych nacji, co jest czynem haniebnym i niedopuszczalnym. Nie można bowiem wykluczać ze wspólnoty wszelkich „innych”, którzy chcą pracować na jej rzecz zachowując tym samym własną kulturę i obyczaje. Takie podejście ogranicza definicję narodu do koncepcji etnonacjonalistycznej.

Integralny nacjonalizm, któremu towarzyszy rasizm zawsze będzie miał charakter zbrodniczy i tego trzeba się wystrzegać. Tego rodzaju ideologie zebrały potężne, śmiertelne żniwo – zupełnie jak komunizm. Jeżeli chodzi o Polskę, to patriotyzm – który często nazywany jest nacjonalizmem, szczególnie przez autorów obcych i nieprzychylnych naszemu krajowi, miał dwa oblicza.

Zobacz także: Czym jest Nacjonalizm? – część I

Pierwsze z nich reprezentowane było przez marszałka Józefa Piłsudskiego. W swojej ideologii powoływał się on na spuściznę Rzeczpospolitej Wielu Narodów, których to spadkobierców chciał zorganizować w ramach ustroju socjalistyczn0-narodowego. Wszystko miało być oparte na polskiej kulturze. Nacjonalizm Piłsudskiego nigdy jednak nie przyjął jednolitej formy ideowej. Jednym z powodów było to, że nie pasował on do ducha epoki rozpalających się nowoczesnych, integralnych nacjonalizmów mniejszości zamieszkujących granice państwa polskiego, które coraz silniej podkreślały swoje separatystyczne dążenia.

Druga twarz polskiego nacjonalizmu to oczywiście Roman Dmowski. Kładł on duży nacisk na podtrzymanie i utrwalanie tradycji jednonarodowej Polski piastowskiej, natomiast obywateli chciał zachęcić do tworzenia ustroju zgodnego z narodowym charakterem i duchem czasu – czyli czymś pomiędzy liberalną demokracją, a narodowym korporacjonizmem. To były jedynie początki bo szczegółowe założenia myśli Dmowskiego i Piłsudskiego ewoluowały pod wpływem wielu wyzwań, jakie narzuciła nam historia.

Zobacz także: Polski nacjonalizm: Roman Dmowski

Zwolenników Dmowskiego zwano endekami (skrót od ND, czyli Narodowej Demokracji). Od początku lat 30 XX wieku natomiast – narodowcami. Było to związane z postępującą ewolucją programu politycznego i ograniczeniem elementów liberalno-demokratycznych. Celem endecji było po prostu unarodowienie ludu. Głoszono wśród wszelkich warstw społecznych konieczność uświadomienia sobie, że niezbędną częścią procesu emancypacyjnego jest obudzenie w nich świadomości narodowej. Twierdzono, że lud to przede wszystkim Polacy, a nie jakaś podrzędna kategoria człowieka przeznaczona do pracy fizycznej lub indoktrynacji do walki klasowej.

Proces unarodowienia polegał na ukształtowaniu świadomej elity, której celem było wzbudzenie w masach poczucia wspólnoty z historycznym narodem. Zapraszano tym samym nie tylko bogatych, lecz każdego robotnika, chłopa i zwykłego człowieka do korzystania ze skarbów polskiej tradycji oraz kultury. Miało to doprowadzić do rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, które odnosząc się do polskiej kultury i chrześcijańskich wartości prowadziłoby politykę nowoczesną na bazie naszej spuścizny narodowej. Jeżeli chodzi o warunki polskie, to wysiłek narodowego modernizowania ludu powiódł się dopiero wtedy, gdy porzucono wrogość wobec religii i otworzono się na chrześcijaństwo.

Źródło: Marek J. Chodakiewicz, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński, Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy (2015 r.)

Summary
Czym jest Nacjonalizm? – część II
Article Name
Czym jest Nacjonalizm? – część II
Description
Polski nacjonalizm jest ruchem obrony cały czas rozwijającej się spuścizny kulturowej, społecznej jak i politycznej wypracowanej przez pokolenia Polaków. W świetle tej właśnie definicji Polakami są wszyscy, którzy identyfikowali się lub identyfikują z polskością.
Author
Publisher Name
Portal Narodowy24.pl
Publisher Logo

Be the first to comment on "Czym jest Nacjonalizm? – część II"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*