Czym jest Nacjonalizm? – część I

Słowo „Nacjonalizm” w dzisiejszych czasach odbierane jest w sposób negatywny, a wśród rzeszy ignorantów – ludzi kochających własną ojczyznę równa się z faszyzmem czy nazizmem. Jest to poważny błąd w myśleniu i zakłamywanie rzeczywistości przez wszelkiej maści lewackie oraz komunistyczne (jak Antifa) organizacje, które pozornie stoją na straży wolności słowa, wyznania i tolerancji. Co tak na prawdę oznacza bycie nacjonalistą i z czym się wiąże?

Nacjonalizm to samorealizowanie się jednostki w wolności w taki sposób, aby jej osiągnięcia przynosiły korzyść nie tylko jej samej, ale także całej zbiorowości. To także organizowanie społeczeństwa wobec zasad wspólnoty języka, obszaru geograficznego, kultury, religii czy historii. Jest to o tyle ważne, że ze wspólnej tradycji, wierzeń oraz instytucji wynika wspólnota interesów. Coś podobnego próbowano stworzyć w Unii Europejskiej lecz projekt multikulturowości się nie sprawdził, natomiast współpraca między krajami jest widoczna głównie na papierze.

Wracając jednak do naszych rozważań – wspomniana wyżej wspólnota może zapewnić harmonijny rozwój wewnętrzny narodu, a stosunki z resztą państw ułoży sobie według zasad polegających na wzajemnym szacunku. Niezależnie jednak od systemu jaki funkcjonuje w danym kraju, zawsze interes narodowy stawiany powinien być na pierwszym miejscu. Można iść na pewne ustępstwa, lecz polityka zagraniczna powinna mieć charakter długofalowy by nawet z wcześniejszych ustępstw mieć korzyści w późniejszym terminie.

Zobacz także: Prawdziwe znaczenie pojęcia „Polska dla Polaków”

Ideologia nacjonalizmu odwołuje się bezpośrednio do koncepcji „narodu„, który definiowany jest w różnorodny sposób: kulturowo, etnicznie czy rasowo. Niezależnie jednak od tego jakie pochodzenie i kulturę reprezentuje dana jednostka – jeżeli chce żyć w Polsce dostosowując się do tutejszego prawa i porządku i ma zamiar tworzyć coś dobrego zarówno dla siebie jak i swojej nowej ojczyzny to można śmiało powiedzieć, że działa zgodnie z założeniami nacjonalizmu.

Nacjonalizm był i jest wykorzystywany jako populistyczna koncepcja zarówno przez ugrupowania prawicowe jak i lewicowe. Do haseł narodowych odwoływali się przecież niemieccy rasiści z Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP), włoscy faszyści Benita Mussoliniego, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), propaganda Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej, komunistyczne ruchy w Azji i Ameryce Południowej (Wietkong, FARC z Kolumbii czy peruwiański maoistyczny Świetlisty Szlak).

Zobacz także: Polski nacjonalizm: Roman Dmowski

Należy pamiętać, że podstawę zdrowego nacjonalizmu stanowi umiejętność samoograniczenia. Żadna ideologia nie może zastąpić bowiem religii i tradycji w jakiej każdy naród dorastał, został wychowany i tworzył rzeczy dla kolejnych pokoleń. Najważniejsze dla naszego kraju jest pogodzenie polskiego tradycjonalizmu z nacjonalizmem. Bynajmniej nie chodzi tutaj o żadne ograniczenia, wręcz przeciwnie. Cały czas chodzi o rozwój państwa, społeczeństwa i jednostki w duchu tradycji i poszanowania tego, co zostawili nam nasze matki i ojcowie.

Polska będąc krajem świeckim oddziela sprawy Kościoła od Państwa. Trzeba jednak pamiętać o fundamentach chrześcijaństwa, które miało bardzo duży wpływ na kształtowanie się społeczeństw europejskich przez setki lat. Polscy narodowcy – jako jednostki – nie muszą być osobami religijnymi, nie muszą być też chrześcijanami ale jako ruch polityczny powinni wspierać założenia i cywilizację opartą na transcendentnym ładzie moralnym. Jest to gwarantem sprawiedliwego porządku społecznego i chroni przed utopią oraz zezwierzęceniem.

Źródło: Marek J. Chodakiewicz, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński, Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy (2015 r.)

Summary
Czym jest Nacjonalizm? - część I
Article Name
Czym jest Nacjonalizm? - część I
Description
Słowo "Nacjonalizm" w dzisiejszych czasach odbierane jest w sposób negatywny, a wśród rzeszy ignorantów - ludzi kochających własną ojczyznę równa się z faszyzmem czy nazizmem.
Author
Publisher Name
Portal Narodowy24.pl
Publisher Logo

Be the first to comment on "Czym jest Nacjonalizm? – część I"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*