Natura islamu: Znaczenie liczb, statystyka i podsumowanie

Nadszedł czas na podsumowanie naszej analizy muzułmańskiej ideologii. Zaczniemy od liczb, które towarzyszą ludzkości od niepamiętnych czasów. W Islamie mamy dwie liczby, które powtarzają się nieustannie. Jest to liczba „jeden” oznaczająca, że istnieje tylko jeden Bóg. Dodatkowo mamy liczbę „dwa”, która wskazuje na znacznie więcej elementów.

Istnieją bowiem dwa Korany, mamy podział ludzkości na dwie grupy – wierzącego i kafira oraz dwa przejawy Mahometa – kaznodziei i polityka. Nawet Shahada, czyli świadectwo bycia muzułmaninem składa się z dwóch części. Jedna z nich dotyczy Boga, a druga Mahometa. Ostateczne stwierdzenie jest więc boskie i ludzkie – swoisty dualizm. Cała etyka Islamu jest bowiem dualistyczna dzieląc ludzi na dwie klasy. Dualistyczna logika jak i dualizm polityki jest wykorzystywany w Islamie aby osiągnąć cel duchowej jedności.

Zobacz także: Natura islamu: Abrogacja i Dualizm

Biorąc pod uwagę dane statystyczne mamy obraz odmiennej wizji każdego tekstu. Na początku naszych rozważań postawiono pytanie, w jaki sposób zdecydować o tym, która wizja Islamu jest prawdziwa? Opierając się na logice wychodzimy z założenia, że jedna lub druga strona niesie za sobą prawdę objawioną. Niestety w dualistycznym systemie prawdy obydwie strony mogą być ważne – dlatego też właściwa odpowiedź jest taka, że obydwie strony są równie prawdziwe.

W związku z tym pytanie jest źle postawione, ponieważ w dualistycznym systemie nigdy nie uzyska się jednej odpowiedzi. W takim wypadku trzeba użyć danych statystycznych do porównania pewnych założeń. Przykładowo mieliśmy pojęcie mniejszego jak i większego dżihadu. Dżihad walki wewnętrznej stanowił jedynie 2% treści w przeciwieństwie do dżihadu, którego skutkiem jest śmierć i zniszczenie (98%).

Odpowiednio postawione pytanie powinno brzmieć tak: Jaki procent całości zagadnienia stanowi jedno i drugie podejście do danej sprawy. Dzięki temu, biorąc pod uwagę aspekt całościowy będziemy mogli ocenić jaki jest Islam i czym kierują się jego wyznawcy.

Zobacz także: Natura islamu: Kobiety i ich status społeczny

Krytycyzm w ocenie każdej ideologii jest metodą kluczową aby dana ocena była wiarygodna. Islam nie jest kwestią opinii, ale ma solidne podstawy racjonalne w swoich fundamentalnych tekstach. Poniżej lista niektórych zasad, które są poparte analizą statystyczną całej struktury muzułmańskich tekstów:

 • Islamska doktryna znajduje się w księgach: Koran, Sira i Hadith – które to stanowią Trylogię Islamu. Każda próba wyjaśnienia zasad Islamu, która to z kolei nie ma potwierdzenia w Koranie i Sunnach jest błędna.
 • Koran jest małą częścią islamskiej doktryny. Sunna Mahometa jest ważniejsza niż tekst Koranu.
 • Koran można zrozumieć przez rekonstrukcję Koranu Mahometa, historycznego Koranu.
 • Kafir jest głównym doktrynalnym tematem islamu. Kafir ma najniższy status w całej ideologii i jest on niższy niż pozycja zwierząt. Doktryna kafira definiowana jest jako islam polityczny.
 • Sukces islamu nie opierał się tylko na religii, ale głównie na polityce i dżihadzie.
 • Sira poświęca najwięcej uwagi dżihadowi i polityce, nie religii.
 • Islamska doktryna jest dualistyczna w swoim rozumowaniu i etyce.
 • Nienawiść do Żydów jest integralną częścią Trylogii.
 • W Koranie nie ma ukazanego dobra w stosunku do kafirów. Każdy niewierny musi zostać unicestwiony lub przejść na stronę muzułmanów.
 • Dżihad był integralną częścią sukcesu islamu i stanowi dużą część Trylogii.
 • Islamska doktryna podporządkowuje kobiety.

Na tym zakończymy naszą analizę, przynajmniej z punktu widzenia matematyki. Widzimy wyraźnie, że Islam w swej naturze jest logiczny i ma wyraźny cel opanowania świata i ludzkich umysłów. Środki jakich należy użyć do realizacji celu są nieograniczone, dlatego też spotykamy się dzisiaj z terrorem, nienawiścią i próbą narzucenia swoich praw przez muzułmanów.

Źródło: Bill Warner, Szariat dla niemuzułmanów

Summary
Natura islamu: Znaczenie liczb, statystyka i podsumowanie
Article Name
Natura islamu: Znaczenie liczb, statystyka i podsumowanie
Description
Nadszedł czas na podsumowanie naszej analizy muzułmańskiej ideologii. Zaczniemy od liczb, które towarzyszą ludzkości od niepamiętnych czasów. W Islamie mamy dwie liczby, które powtarzają się nieustannie.
Author
Publisher Name
Portal Narodowy24.pl
Publisher Logo

Be the first to comment on "Natura islamu: Znaczenie liczb, statystyka i podsumowanie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*