Natura islamu: Dżihad (jihad), wojna z niewiernymi

Dżihad (jihad) to chyba najbardziej znane z pojęć islamskich. Posługują się nim muzułmańscy terroryści uzasadniając mordowanie niewinnych ludzi w imię Allaha. Nie jest to przypadkowe, ponieważ dżihad zajmuje dużą część Trylogii.

Instrukcje i założenia dotyczące dżihadu stanowią 24% tekstu Koranu z Medyny i 9% całości Koranu (jeśli połączymy go z tym z Mekki, w którym o zjawisku jihadu nie ma ani słowa). Hadisy poświęcają 21% tekstu na walkę z niewiernymi, natomiast w Sira prowadzeniu „świętej wojny” oddano aż 67% całości materiału.

Zobacz także: Natura islamu: Żydzi

Muzułmanie próbują dzielić pojęcie dżihadu na „większy i mniejszy”, gdzie ten pierwszy odnosi się do walki wewnętrznej, natomiast drugi do walki fizycznej (dżihad miecza). Niestety termin „większego dżihadu” nie występuje w żadnym z tekstów kanonicznych, a wielu badaczy Koranu twierdzi, że takie pojęcie w ogóle nie istnieje i zostało sztucznie stworzone aby wybielić muzułmanów.

W niektórych Hadisach możemy znaleźć jednak teksty dżihadu odnoszące się do walki wewnętrznej lecz stanowią one jedynie 2% całości informacji jakie znajdujemy o walce z niewiernymi. Pozostałe 98% to oczywiście dżihad miecza, który jest uznawany za akt najważniejszy. Widzimy więc, że ta wewnętrzna walka w życiu muzułmanów nie zajmuje zbyt wiele miejsca – innymi słowy jihad jest głównie przemocą skierowaną do wszystkich niemuzułmanów.

Zobacz także: Natura islamu: Islam polityczny

Statystycznie możemy też ocenić jak opisany dżihad został w Sirach. 23% tekstu zawartego w Sira (i dotyczącego zagadnień jihadu) poświęcono na poezję wojenną, która jest swoistą propagandą Mahometa. Stanowi ona jedynie ćwiartkę treści jaką poświęcono wojnie. Trzy czwarte tekstu odnosi opisuje dżihad miecza. Sira nie wspomina o żadnej walce wewnętrznej, czyli „większym dżihadzie” co jest kolejnym dowodem na to, że został on wymyślony tylko na potrzeby propagandy.

Matematyka nie kłamie. Powyżej mamy kolejny dowód na to, że islam jest jedynie ideologią, która określa sposób życia, postępowania, wskazuje drogę polityki jak i wojny. Nie ma tu miejsca na inne poglądy – może być tylko jeden, ten muzułmański.

Źródło: Bill Warner, Szariat dla niemuzułmanów

Summary
Natura islamu: Dżihad (jihad), wojna z niewiernymi
Article Name
Natura islamu: Dżihad (jihad), wojna z niewiernymi
Description
Dżihad (jihad) to chyba najbardziej znane z pojęć islamskich. Posługują się nim muzułmańscy terroryści uzasadniając mordowanie niewinnych ludzi w imię Allaha. Nie jest to przypadkowe, ponieważ dżihad zajmuje dużą część Trylogii.
Author
Publisher Name
Portal Narodowy24.pl
Publisher Logo

Be the first to comment on "Natura islamu: Dżihad (jihad), wojna z niewiernymi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*