Natura islamu: Abrogacja i Dualizm

Wiemy już o sporych różnicach zawartych w Koranie z Mekki i Medyny. Nie chodzi tylko o ton i tematykę treści. Koran sam w sobie wypełniony jest wersetami, które są ze sobą sprzeczne. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że w zależności od okoliczności można posiłkować się danym stwierdzeniem.

Koran 2:219 mówi, że muzułmanie powinni być tolerancyjni i wyrozumiali dla Ludzi Księgi.

Koran 9:29 mówi, aby zaatakować lud Księgi, dopóki nie zapłacą jizyah, podatku dhimmi, podporządkują się prawu szariatu i będą pokorni.

No i teraz kluczowe pytanie: który z tych wersetów pokazuje prawdziwą naturę islamu?

Koran jest wypełniony sprzecznościami i nawet podaje regułę ich rozwiązywania. Zgodnie z zasadami jakimi kierują się muzułmanie werset późniejszy unieważnia ten poprzedni. Nie oznacza to oczywiście, że ten wcześniejszy jest błędny. Byłoby to niemożliwe, ponieważ zgodnie z dogmatem Koran stworzył Allah, a więc każdy werset musi być prawdziwy, ponieważ Allah nie może się mylić.

Natura islamu: Kafir czyli niewierny

Abrogacja (czyli zniesienie jakiegoś przepisu bez zastąpienia go innym) ma duży wpływ na argumenty dotyczące prawdziwej natury islamu. W dialogach międzywyznaniowych stosowana jest retoryka tolerancji, czyli ten pierwszy werset będzie cytowany by pokazać, że islam jest religią pokoju. W momencie gdy przytaczamy jednak obydwa wersety pierwszeństwo ma ten późniejszy, który nie uwzględnia pokoju. Dżihad znosi tolerancję na rzecz wojny i walki z niewiernymi. Koran z Medyny unieważnia tym samym Koran z Mekki. W przedstawionych przeze mnie wersetach tolerancja zostaje zniesiona na rzecz dżihadu przeciwko chrześcijanom.

Warto zaznaczyć, że wcześniejszy werset mimo zniesienia nadal jest prawdziwy i można go używać. Abrogacja nie neguje tego wersetu tylko nakazuje go używać w publicznym dyskursie. Stwarza to problem logiczny, ponieważ jeśli dwie rzeczy są ze sobą sprzeczne, przynajmniej jedna z nich musi być fałszywa. Jest to podstawowy element zachodniej jednolitej logiki. W logice koranicznej dwie wypowiedzi mogą zaprzeczać sobie nawzajem i obie są prawdziwe. Jest to logika dualistyczna.

Można to też wyjaśnić w taki sposób, że wczesny werset jest pierwszym etapem procesu, jak nasienie, a późniejszy werset jest drugim etapem, jak już rozwinięta roślina. Niestety model procesu nie bierze pod uwagę faktu, że obydwie prawdy są dostępne w tym samym czasie. Nasiono i roślina nie powstają w tym samym momencie. Wersety są ze sobą sprzeczne i jednocześnie prawdziwe. To jest logika dualistyczna.

Zobacz także: Natura islamu: Islam polityczny

Wszelkie sprzeczności zazwyczaj tłumaczy się doktryną ale zasada abrogacji ogranicza się właśnie do Koranu. Dualizm pokazuje nam jak działa cała doktryna Koranu i Sunny bo nie tylko Koran jest sprzeczny ale także cała Sunna. Dlatego właśnie jakakolwiek logiczna dyskusja na forum religijnym z muzułmanami nie ma sensu, ponieważ zarówno bycie tolerancyjnym w stosunku do ludzi innego wyznania jak i mordowanie ich według Koranu i Sunny jest odpowiednie.

Innym dualistycznym aspektem islamu jest etyka. Jedną z głównych cech islamu jest doktryna Kafira. Każdy kto nie jest muzułmaninem traktowany może być w najgorszy z możliwych sposobów. To prowadzi nas z kolei do wniosku, że nie ma złotej reguły w islamie z powodu podziału ludzkości na wierzących i kafirów. Złotą zasadą jest traktowanie wszystkich ludzi tak, jak byście byli traktowani. Ponieważ nikt nie chce być traktowany jak kafir, a kafir jest tak centralny dla islamskiej doktryny, dowodzi to, że islam nie ma złotej zasady. Islam ma jeden zestaw zasad dla muzułmanów i inny zestaw zasad dla kafirów. To jest dualistyczna etyka.

Jak w takim razie dyskutować z kimś, kto publicznie może mówić o pokoju (bo tak przecież jest zapisane w Koranie) i jednocześnie swych wiernych namawiać do masowej wojny z Żydami, Chrześcijanami, Hindusami, Buddystami etc. Muzułmanie mają wpisane w swej doktrynie walkę i mordowanie Kafirów jeśli ci drudzy nie przejdą na islam. Nie ma tutaj nawet punktu zaczepienia do racjonalnej dyskusji.

Źródło: Bill Warner, Szariat dla niemuzułmanów

Summary
Natura islamu: Abrogacja i Dualizm
Article Name
Natura islamu: Abrogacja i Dualizm
Description
Wiemy już o sporych różnicach zawartych w Koranie z Mekki i Medyny. Nie chodzi tylko o ton i tematykę treści. Koran sam w sobie wypełniony jest wersetami, które są ze sobą sprzeczne.
Author
Publisher Name
Portal Narodowy24.pl
Publisher Logo

Be the first to comment on "Natura islamu: Abrogacja i Dualizm"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*