Narodowa Demokracja




Polski nacjonalizm: Roman Dmowski

Roman Dmowski był jednym z najwybitniejszych polityków naszego narodu, publicystą, mężem stanu, ministrem spraw zagranicznych oraz współzałożycielem Narodowej Demokracji. Uznawany jest za głównego ideologa polskiego…